Valtuustoaloite:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

Uudelleenarviointitoimikunnan työ talouden tervehdyttämiseksi ja toimintojen uudelleenjärjestämiseksi on jatkunut muutaman vuoden. Hallintokunnissa toteutetut säästöt ja uudelleenjärjestelyt tuottavat ristiriitaisia tietoja – löytyy perusteltuja ja selkeitä säästökohteita, mutta samalla on selkeää näyttöä, että toisen hallintokunnan (joskus jopa oman) säästö kääntyy toisen hallintokunnan kuluksi ja kokonaiskustannukset saattavat olla jopa alkuperäistä suuremmat. Samalla on  koettu uudelleenarviointi uhaksi demokraattiselle kunnalliselle päätöksenteolle – demokraattisesti valittujen päätöselinten; lautakuntien, johtokuntien ja hallitusten rooli hämärtyy. Kaupungin työntekijöiden näkökulmasta uudelleenarviointi  heikentää kaupungin työyhteisöjen toimintakykyä ja työpaikkademokratiaa. Pahimmillaan lyhytnäköiset leikkaukset halvaannuttavat ennaltaehkäisevää palvelutuotantoa ja tehdyt leikkaukset aiheuttavat toisilla sektoreilla kasvavia kustannuksia joko välittömästi tai tulevaisuudessa.

 

Ylhäältä johdettujen leikkausten vaihtoehtoinen tapa saattaisi olla ottaa työyhteisöt mukaan säästötoimiin jo alkuvaiheessa ja perustoimintojen kautta etsiä keinoja, joilla tehtävät toteutetaan joustavammin ja edullisemmin, miettien miten virkakoneiston kankeutta ja päällekkäisyyttä voitaisiin purkaa. Suunnitelmallisempi ja hallintokuntien rajat ylittävä toiminta saattaisi olla askel kohti oikeaa suuntaa.

 

Samalla pitää tutkia miten kaupungin palvelutuotannon ammattitaitoista henkilöstöä ja kattavaa toimintarakennetta voitaisiin kehittää, aktiivisesti markkinoida ja tarjota osaamista lähikunnille ja saada näin lisää tuloja kaupungin kassaan – resurssien leikkaaminen ja toimintojen alasajo lamaannuttaa uudistumisen ja kehittämisen.

 

 

Vaasassa 7.2.2005

 

Harri Moisio