Valtuustoaloite:

Valtuustossa usein vaikean, uuden tai monimutkaisen asian ratkaisemiseksi ja ehkä asian selventämiseksi (joskus siirtämiseksi) tulee päatökseen hyväksytyksi ponsi.
Ponnen saattaa esittää yksittäinen valtuutettu, joku valtuustoryhmistä tai se saattaa olla jopa valtuustoryhmien puheenjohtajien yksimielinen esitys. Ponnet hyväksytään joko yksinkertaisella äänten enemmistöllä tai yksimielisesti ja ne Iiitetään päätökseen.

Ongelmaksi näyttää muodostuvan se, että hyväksyttyihin ponsiin suhtaudutaan kovinkin kirjavasti; jotkut unohtuvat, joidenkin osalta tulkinta muuttuu, jotkut valmistellaan asiallisesti eteenpäin.

Parhaiten muistissa saattaa olla 2005 budjettikokouksen “Vaasa-lisä”-ponsi joka hyvaksyttiin yksimielisesti ja siinä haluttiin kiirehtiä Iisän kayttöönottoa vuoden 2006 syksystä.

Alkuvuodesta tulkinta oli toinen ja keskustelu mm. ponnen merkityksestä virisi. Tässä tapauksessa ja usein muutenkin kuulee sanottavan, että kunnallinen Iainsäädäntö ei tunne pontta eikä anna sille lainsuomaa käsittelypakkoa, joten sen sivuuttaminen on täysin lainmukaista.

Näin olkoon, mutta kyseessä on aina valtuuston demokraattisesti ilmaisema tahto ja sillä tahdonilmaisulla on poliittinen merkitys, jota ei noin vain saa sivuuttaa.

Siksi esitän, että Vaasan kaupungissa laadittaisiin pelisäännöt ja menettelyt joilla ponnen tuoma näkökulma asiallisesti aina käsiteltäisiin ja tuotaisiin valmistelun jälkeen valtuustoon joko tiedoksi tai jatkotoimia varten.

Vaasassa 29.5.2006
Harri Moisio