Yhtenä ratkaisuna esitin, että ensi lukukauden kuudesluokkalaisista yksi luokallinen siirrettäisiin Nummen koululle ja annettaisiin siten tilaa Huutoniemelle tuleville kolmosluokkalaisille. Asiaa ei ilmeisesti ole vakavasti tutkittu, kun siitä ei kommentteja missään näy. Silti pidän sitä edelleen yhtenä vaihtoehtona.

Mahdollisena vaihtoehtona voisi olla myös uuden kolmosluokan perustaminen Teeriniemen kouluun. Yhteistyössä Teeriniemen päiväkodin ja koulun kanssa olisi todennäköisesti löydettävissä tila yhdelle luokalliselle.

Kyseisen alueen esikoululaisia näyttää olevan vähemmän kuin kuluvana vuonna. Ainakin kaksi esikouluryhmää on kokonaan vähennetty joten tilaa pitäisi löytyä uusille vaihtoehdoille. Esikoululaisten sijoittelun palapeliä uudelleen sommitellen Teeriniemeltä löytyy varmaankin tilat kouluryhmälle.     

Pirjo Andrejeff jätti tilaa myös parakin rakentamiselle Huutoniemen koululle. Se on yksi vaihtoehto joka antaa liikkumatilaa useammaksi vuodeksi. Bölen koulu on aikanaan yksi ratkaisu alueen koulutilaongelmaan. Koulutontin maanlunastus on vasta alkutekijöissään, valtuustokin jätti asian pöydälle.

Luokkakokojen suurentaminen ei ole vaihtoehto, koska valtio myönsi Vaasalle juuri lähes puolimiljoonaa euroa luokkakokojen pitämiseksi pieninä. Väliaikaisetkin laajennukset vaarantavat tuon rahan saantia – valtio voi periä sen takaisin jos suuntaa muutetaan. Vaasa on ko. rahaa saanut jo parin vuoden ajan. 

Kyse on siis tilaratkaisusta ja yhdestä opettajaresurssista. Loppupeleissä vain opettajaresurssista, koska tilat varmaankin hyvällä tahdolla ja joustavalla palapelin uudelleen kokoamiselle yhdessä varhaiskasvatuksen ja koulutoimen kanssa saadaan aikaan.

On myös perusteltua, että saatu raha luokkakokojen pitämiseksi riittävän pieninä voisi olla käytettävissä myös tässä projektissa. Jos opetustoimen säästötoimet koskevat nykyisiä luokkakokoja suurentaen, on tuo rahan palauttamisen riski olemassa. Valtion myöntämä raha antaa loistavan mahdollisuuden toteuttaa yksi ylimääräinen kolmosluokkalaisten ryhmä joko Teeriniemen tai Huutoniemen koulun tiloihin.

Kiristynyt tilanne näyttää siltä, että sekä esikoululaisten että koululaisten kulkureitit on määritelty virkamiesten pöydillä ja yhteys lasten vanhempiin tai heidän toiveisiinsa on katkaistu. Yllättäen saatetaan vedota myös Avin (Aluehallintoviraston) lausuntoihin jossa kerrotaan, että viimekädessä vanhempien mielipidettä ei tarvitse huomioida.

Tämä koskee esikoululaisten siirtoa koulupiireihin. Kunnalla on kuitenkin oikeus järjestää sekä esikoululaisten että koululaisten ryhmät parhaalla mahdollisella tavalla. Ryhmien pitäminen pieninä koskee myös esikoululaisia – ei ole mitään järkeä koota suuria esikouluryhmiä kun pienetkin on mahdollisia. Lasten etua kunnioittaen ja vanhempia kuullen syntyy paras järjestämisen tapa.