/ Valtuustoaloite Harri Moisio (VAS)
 
 
Valtuustoaloite:

Mansikkasaaren kehittäminen siirrettävien vanhojen rakennusten alueena ja saaren virkistyskäytön turvaaminen.

Mansikkasaari on yksi ongelmallisimmista alueista Vaasassa. Ajatukset sen kehittämiseksi on yksi toisensa jälkeen kumottu. Alue on jäänyt kaiken järkevän kehittämisen ulkopuolelle ja siitä on tullut romuineen jopa kaupungin organisaatioiden sisäisen nokittelun kohde.
 
Rakennuslautakunta ja myöhemmin rakennus- ja ympäristölautakunta on asiaa käsitellyt useamman kerran, viimeksi 19.10.2005, jolloin se toteaa mm. seuraavaa:
                          
 "Katselmuksen aikana on todettu, että Mansikkasaaressa on irtonaista puutavaraa, rautaromua, pitkään hylättynä olleita veneitä maalla, maa-aineskasoja ja kaksi varsin huonokuntoista rakennusta, toinen matala Mansikkasaareen tultaessa oikealla ja toinen telakkarakenteiden yhteydessä. Saarella on lisäksi runsaasti paljaana olevia telakan betonirakenteita."
 
 Lautakunta edellyttää: "Vaasan kaupungin talotoimelta MRL 166 §:n viitaten selvityksen siitä, miksi Mansikkasaarta ei pidetä jatkuvasti MRL 166 §:n edellyttämässä kunnossa niin, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä."
 
Ilmeisesti kukaan ei tiedä mitä saarelle tehdä, mutta on täysin selvää, että joihinkin aluetta kunnioittaviin toimiin on ryhdyttävä.
 
Ajankohtaiseksi asiaksi on tullut mm. joidenkin vanhojen rakennusten säilyttäminen ja siirtäminen niiden arvolle soveliaalle paikalle vaihtoehtona sille, että ne pitää säilyttää omilla alkuperäisillä sijoillaan.
 
On selvää, että Mansikkasaari tulee ensinnäkin siistiä. Samalla tulee tutkia ja selvittää voisiko maisemaan sopiva rakentaminen olla sitä että, Mansikkasaarta ryhdyttäisiin kehittämään vanhojen, arvokkaiden siirrettävien rakennusten alueena.

Samalla voitaisiin parantaa alueen uimarantaa ja viheralueita ja saada koko alue yleiseen virkistyskäyttöön.
 
Yhtenä mallina voisi olla Helsingin Seurasaari, jossa vastaavaa ajatusta on toteutettu jo pitkään.

Vaasassa 2008