Hämmästyttävää valtuuston väheksyntää osoittavat kaupunginhallituksen yleisjaoston päätökset henkilöstöleikkauksista ja vuosien aikana saavutettujen henkilöstön jaksamiseen liittyvien etuuksien poistamisesta.

Kesäkuun valtuusto jätti keskustelematta kokonaan kaikki tuleviin säästöihin ja leikkauksiin liittyvät kysymykset – tämä valtuustoryhmien johtajien yhteisellä päätöksellä. Vaikka asiat oli valmisteltu lähinnä tiedoksi, olivat ne sisällöltään kuitenkin sellaisia, joihin tarvitaan valtuuston antamat suuntaviivat.

Tarkoitus oli palata koko säästöpakettiin tulevana syksynä ja tietenkin edellytettiin asioiden valmistelua tasolla jolla jokainen valtuutettu ymmärtää mistä säästetään.

Kuluvan vuoden talousennusteita on perätty ja oikeita lukuja talouden tilasta. Sellaisia ennusteita ei silmien alle ole saatu.

Verokertymistä ja talouden yleisistä kehityssuunnista on vihiä saatu – samalla on kerrottu, että Vaasan seutu on valtakunnallisesti poikkeava – meillä menee hyvin!

Suurimmat menoerät kaupungin talousarviossa ovat palkat, ostopalvelut ja erityisesti palveluiden ostot erikoissairaanhoidosta.

Tämä avoin miljoonapiikki sairastuttaa kaupungin talouden jos joku.

Palkkojen osalta talousseuranta, jota pääsen tekemään, osoittaa opetustoimen palkkojen olevan reilut kaksi miljoonaa plussan puolella, sosiaali- ja terveystoimessa kaikkiaan lähes miljoona parempi tulos koti- ja laitoshoidon miinusmerkkisistä luvuista huolimatta. Tekninen lautakunta näyttäisi pääsevän hiukan alle budjetoitujen palkkakulujen. Toisen asteen koulutuksessa ylitys näyttäisi olevan reilu miljoona, mutta siellä saadut tulot vastaavasti korvaavat ylittyneen palkkabudjetin.

Koko kaupungin pelkistetty palkkabudjetti, jossa ei näy tuloilla katettuja osioita näyttäisi ylittyvän reilulla kahdella miljoonalla. Tämä vaje pääosin katetaan saaduilla tuloilla ja saaduilla kohdennetuilla valtionosuuksilla.

Talousarvion palkkoihin annetut määrärahat näyttäisivät riittävän, eikä perusteita henkilöstön etujen leikkauksiin löydy täältä.

Henkilöstö on ylihyvän työnantajan ikkuna ulospäin.

Se miten henkilöstöstä huolehditaan, miten tuetaan työssä jaksamista, miten kannustetaan itsensä kehittämiseen ja kouluttautumiseen – osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen, miten huomioidaan työntekijät elämän eri vaiheissa – pienten lasten vanhempina ja ikääntyvinä työntekijöinä. Siitä se meidän työnantajamaineemme kumpuaa.

Nyt sahataan omaa oksaa tai jalkaa, kaivetaan hyvältä perustalta pohjaa, vedetään mattoa työntekijöiden jalkojen alta. Motivoitunut henkilöstö on valmis itse toteuttamaan monet uudistukset ja säästöt organisoimalla töitänsä uudelleen, olemalla valmiita kriittisesti tutkimaan kaikkea tekemistään ja luomaan uusia yhteistyöverkostoja jotta päällekkäisiltä ja turhilta tehtäviltä vältyttäisiin.

Kaikki tämä vaatii hyvää johtamista ja tietoista organisoitumisen uudistamista, hallinnon kepeyttä ja joustavuutta sekä vallan ja vastuun antamista niille joille se kuuluu – työyhteisöille johtajineen.

Kaupungissa on harvinaisen vastuullista ja osaavaa väkeä perustasolla – samaa toivoisi organisaation yläpään viisaille miehille ja naisille.

Harri Moisio

Kirjoittaja on vaasalainen