Vaasan kaupungin hallintouudistus ja esitys siirtymisestä yhden kaupunginjohtajan malliin on tulossa kesäkuussa toistamiseen valtuuston käsittelyyn. Kunnallisneuvos Rauhala teki lausunnoissaan asiasta oikeisto – vasemmisto kysymyksen liittäen sen lähinnä sosiaalidemokraattien sisäisen kähmintään ja puoluekokousedustajien käyttäytymiseen niin hallintokysymyksessä kuin puoluesihteeri valinnassa.

Vasemmalle hamuavat demarit kun ovat Rauhalan mielestä hallintokysymyksessä kulkemassa oikeiston talutusnuorassa ja luovuttamassa valtaa kokoomukselle. Tällainen linjaus koskee tietenkin sitten myös vasemmistoliittoa.
 
Jo vasemmistoliiton edeltäjän SKDL:n aikana linjaus on ollut sama – kaupunki on johdettavissa yhden kaupunginjohtajan toimesta. Vasemmistoliiton kunnallisjärjestölle ja valtuustoryhmälle tämä kysymys ei ole ollut epäselvä koko aikana.
 
Edellisen valtuustokauden aikana valmisteltiin erillisessä työryhmässä hallintouudistusta. Esitykseen liitettiin laajempi, kaikkia hallintokuntia koskeva esitys – silloin puhuttiin uusista lautakuntaranteista ja taustalla oli erityisesti nykyisten apulaiskaupunginjohtajien tehtäväalueiden uudelleen järjestäminen.
 
Työryhmä oli yksituumainen työskentelyn edetessä niin kauan kunnes kajottiin nykyiseen kaupunginjohtaja järjestelmään. Silloin löytyi ns. kiveen hakattu kolmen suuren – RKP, SDP, kokoomus – sopimus. Pitkään tehty työ vesittyi kokonaan valtuustossa, eivätkä edes ne välttämättömät muutokset ,joista oltiin yhtä mieltä, saaneet jalansijaa.
 
Kaupunginhallitus alkuvuodesta yksimielisesti edellytti, että asia valmistellaan ja tuodaan päätettäväksi. Nyt esillä oleva, vain kaupunginjohtajia koskeva kysymys, on ratkaistava ensin ja vasta sitten ryhdyttävä muihin kaikkia hallintokuntia koskeviin uudistuksiin. Mikäli valtuusto päättää kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti yhden kaupunginjohtajan mallista ja liittäen siihen kolmen toimialajohtajan tehtävät, alkaa varsinainen työ. Mitkä asiakokonaisuudet kuuluvat toimialajohtajille ja miten määritetään kehitysjohtajan tehtävät kaupunginjohtajan varsinaisten tehtävien tueksi?
 
Kaavoituksen ja teknisen toimen yhdistäminen on jo tehdyn esityksen yksi suuntaviiva, jota tietenkin pitää tarkentaa. Erinomaista olisi, jos yhdistäminen veisi nämä yhden katon alle. Samalla olisi mietittävä myös yhteyden tiivistämistä rakennusvalvontaan, josko sekin löytyisi samasta osoitteesta?
 
Kaupunkisuunnittelu on strategisesti yksi oleellisimmista osista, jonka roolia ja tehtäviä tulee tässä uudistuksessa erityisesti kehittää. Monet hallintokunnat tekevät omia erillisiä suunnitelmia omista lähtökodistaan, mutta niiden liittyminen kaupunkikuvaan ja toiminnallisiin kokonaisuuksiin on aiheuttanut monesti päänvaivaa. Tarvitaan sellaista kaupunkisuunnittelua, jolla on kokonaisuus hallussaan ja rooli kaikkien hallintokuntien kehityssuunnitelmissa. Tietenkin näiltä osin säilyy myös kytky kaavoitukseen ja muuhun rakennettavaan kaupunkikehitykseen.
 
Erityisen tärkeä on erilaisen tilastotiedon ja materiaalin kokoaminen niin, että ne parhaiten kuvaisivat kauttaaltaan kaupungin moninaista kehitystä ja antaisivat oikeaa tietoa suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi. 
 
Muutoksia ei ole tarve tehdä vain muutosten vuoksi. Hallintorakenteita tulee keventää. Nopeutta ja joustavuutta pitää saada päätöksentekoon, selkeitä työnjakoja ja hallinnollista vastuuta tehtävien toteuttamiseksi. Vähemmän hierarkiaa asioiden hoitoon, jolloin myös kuntalaisilla säilyy selkeä käsitys vastuullista päätöksentekijöistä ja toimijoista.
 
Harri Moisio
Vasemmistoliiton Vaasan
Kunnallisjärjestön puheenjohtaja
 
Pohjalaisessa 4.6.2010 toimituksen lyhentämä versio