<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

Vastuu perusterveydenhuollosta on kuntien vastuulla ja vastuun kantamisessa edellytetään paikallisen terveydenhuollon toimivuutta. Lääkäripula vaivaa niin perusterveydenhuollosta huolehtivia kuntia kuin kuntayhtymiäkin ja lääkäripula  on  pahentunut jatkuvasti 2000-luvun alkuvuosista alkaen.

 

Näin myös Vaasassa, joulukuussa 2005 kaikkiaan seitsemän lääkärinvirkaa oli hoitamatta. Tilanteen korjaamiseksi Vaasassa on lääkäripalveluja jouduttu ostamaan niitä tuottavilta yrityksiltä. Näin on jouduttu tekemään vaikka veronmaksajille ulkoistettu terveydenhuolto tullee kalliimmaksi kuin julkinen terveydenhuolto.

 

Vaasassa on keksitty terveydenhuollon hoitohenkilöstöä eriarvoistava  temppu, jolla pulmaan haetaan ratkaisua. Lääkäritilannetta yritetään parantaa antamalla jokaiselle – olevalle ja tulevalle – lääkärille          500 €  kuukaudessa lisäpalkkiota vuoden loppuun saakka. Tämä on Vaasan kaupunginhallituksen yleisjaoston  äänestyspäätös  tammikuun kokouksessa. Päätökseen jättivät Vasemmistoliiton, Sdp:n ja pro-Vaasan edustajat eriävän mielipiteensä. Tähän saatu raha otetaan erityissairaanhoidon oletetuista säästöistä – niiden säästöjen aikaansaamiseen on vaikuttanut koko hoitohenkilöstö, ei yksin lääkärit!

 

Vaasan kaupungin tarkastusyksikkö ja terveystoimi tilasivat Levón-instituutilta 2004 tutkimuksen jonka tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät estävät ja lääkäriksi hakeutumista Vaasan kunnalliseen terveydenhoitoon ja miksi lääkärit poistuvat Vaasan terveystoimen palveluksesta.

 

Tutkimuksen mukaan Vaasan terveystoimen palveluksessa olevat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä: työilmapiiriin, työn itsenäisyyteen, palkkaan ja työvälineisiin. Negatiivisin seikka on lääkäreiden liian vähäinen määrä ja siitä johtuva työn pakkotahtisuus, liian vähän aikaa potilaalle ja kiireen aiheuttama tunne oman työn huonosta hallinnasta.

 

Entiset terveyskeskuksen palveluksessa olleet lääkärit olivat 60 % tyytyväisiä palkkaan ja nykyiset 70 %. Vaasasta lopettaneet lääkärit olivat myös sitä mieltä että suurempi palkka ei ole tärkein terveyskeskuslääkärin työhön vetävä tekijä. Pakkotahtisuus tekee työstä uuvuttavan, samoin riittämätön palaute ja kaukainen sijaintia yliopistosairaalasta.

 

Nykyiset lääkärit olivat tutkimuksen mukaan sitä mieltä että perusongelma ei ole ratkaistavissa ainakaan palkkatasolla sillä työn liiallinen kuormittavuus ei katoa suuremmalla palkalla. Ratkaisut löytyvät olosuhteiden ja rakenteiden muutoksesta.

 

Vasemmistoliiton kunnallisjärjestön mielestä aloitettuja kehittämistoimia tulee jatkaa tavoitteellisesti pyrkien mm: väestövastuun kohdalleen saamiseen (1900 asukasta / lääkäri), sekä kehittämään edelleen töiden sisältöjä, koulutusta ja johtamista koko terveydenhuollon henkilöstön osalta.

 

Vasemmistoliiton kunnallisjärjestön mielestä siihen että klinikkavalmiiden määrä on laskenut, on vaikuttanut vahvasti hoitohenkilökunta ja muu laitosten toimivuudesta vastaava henkilökunta. Näistä syistä ei vasemmistoliiton kunnallisjärjestön mielestä ole oikein että tilannetta korjattiin maksamalla yhdelle ammattiryhmälle erillispalkkio.

 

 

Vasemmistoliiton Vaasan Kunnallisjärjestö