torstai 05.11.2009

 

"Eikö päättäjiltä löydy ideoita kun alaisilta kysytään-tämän lapun täyttämiseen meni 15 minuuttia-kulunut aika oli pois ryhmäajasta-ja toteutuuko ehdotukset koskaan!"

Näinkin kyynisesti henkilöstölle osoitettuun kyselyyn osattiin suhtautua.

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen tasapainottamistyöryhmässä haettiin muutamilla kysymyksillä henkilöstön näkemyksiä säästötoimiin. Positiivista palautetta toki tuli paljon, kuten toteamus: "Tämäkin on jo säästöä, että vihjeet ja vinkit tulevat kentältä ihan ilmaiseksi-ei kalliita konsultteja."

Useasta vastauksesta löytyvä viesti ehkä parhaiten kerrottuna näin: "Säästäminen lapsista on lyhytnäköistä politiikkaa. Ei pidä toistaa edellisen laman virheitä, sillä niitä laskuja maksamme nyt, esim. kouluampumiset ja muu nuorison pahoinvointi."

Ennaltaehkäisevän työn näkökulma oli työryhmätyöskentelyn yksi keskeinen lähtökohta. Tavoitteena on ennaltaehkäisevän työn tehostaminen ja yli hallintokuntarajojen ylittävän yhteistyön rakentaminen.

Psykososiaalisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria kohdataan useilla eri tahoilla.

Kysymys on heidän kokonaisvaltaisesta kohtaamisesta jolloin tiedonkulun on oltava joustavaa ja mahdollisimman oikea tuki olisi aina kohdallaan. Kuten joku vastaajista totesi: "sujuvaa yhteistyötä eri ammattiryhmien välille-psykologit, neuvola, konsulttiapua psykologeilta-haastavia lapsia ryhmissä paljon". Resursseja ja tarpeita pitää peilata valtakunnallisesti ja tulevaan erityisopetuksen lainsäädäntöön.

Henkilöstö on voimavara ja usein myös säästökohde. Hyvin hoidettu henkilöstö tuo säästöä ja samalla laatua tekemiseen. Viesti koulujen ja päiväkotien väeltä on yhtenäinen:

"Pitäkää huoli henkilöstöstä! Se on tärkeintä mitä työnantaja voi tehdä. Jos henkilöstö voi hyvin-vähemmän sairaslomia, tyytyväinen henkilöstö työskentelee tehokkaammin-se säästää."

"Toivoisin että "ylempi taso" osoittaisi jotenkin uskoaan ja arvostusta henkilöstöönsä. Se lisäisi omaa uskoa ja sitoutumista ja motivaatiota (= tuottavuutta) työhön."

Työ monissa hoitoyhteisöissä on niin kiireistä, että vessassa ei ehdi käydä. "Aikaa ajatteluun ja aivotyöhön pitäisi olla-haaveena kiireetön työyhteisö, jossa toimii vähemmän stressaantunut henkilökunta". Tällaisesta työyhteisöstä monet haaveilevat.

Hallintokuntien yhteistyössä on parantamisen varaa sekä sisäisesti että ulkoisesti. Tavallisten asioiden hoitaminen saattaa viedä kohtuuttomasti aikaa. Jonkun pihalelun korjaaminen voi kestää viikkoja, joku aidanpätkä on maalattu vasta puoliväliin. Oikeita talonmiehiä kaivataan monissa paikoissa. Joku totesi, että "asioiden jaarittelu, jonkun asian hoito kestää viikkoja kun soitto yhdelle ei riitä vaan asia siirretään toiselle ja taas toiselle..."

Ruokahuollon osalta palautetta kentältä tuli runsaasti omien valmistuskeittiöiden puolesta, etenkin päiväkodeista. Se luo kodinomaisuutta ja pehmeyttä päiväkotien arkeen ja moni epäili, että se olisi jopa nykyistä edullisempaa ja ruoka laadukkaampaa.

Kuljetustoimen organisoima oppilaskuljetus saa paljon kehuja ja siksi on syytä tutkia miten toimintaa on mahdollisuus laajentaa ja mahdollisesti vähentää ulkopuolelta ostettavia palveluita.

Jotkut poliitikot ovat aktiivisesti olleet lopettamassa mm. keskusvarastoa. Päiväkotien ja koulujen henkilöstöltä tuli paljon ideoita ja toiveita puolestaan keskusvaraston kehittämiseksi. Lelu- ja materiaalihankinnat, myös opetusvälineistön hankinnat voisivat kulkea keskitetymmin ja yhteishankinnoilla arvellaan saatavan säästöjä.

Näistä ja monista muista rakenteista keskustelu varmasti jatkuu. Yksi vastaajista toteaa: "Kiitän, että saan mahdollisuuden kertoa omista näkemyksistä vaikeassa kysymyksessä."

Kiitos kiittämisistä.