Japanin ydinvoimaloiden räjähdykset ja ympäristölleen, erityisesti ihmisille aiheuttamat ongelmat ovat pysäyttäneet pohtimaan ydinvoiman roolia myös Suomessa. Vasemmistoliitto on puolueena ollut aina ydinvoimakriittinen ja vaatimassa uusiutuvien energialähteiden kehittämistä. Tehdyt päätökset uusista ydinvoimaloista pitää ottaa uudelleen harkintaan.

Nyt jos koskaan tulee katseet suunnata uusiutuvan energian tutkimukseen ja kehittämiseen. Nyt on aika lähteä toteuttamaan jo hyväksi todettuja vaihtoehtoja. Aurinkoenergian, tuulivoiman, rajoitetussa määrin vesivoiman lisääminen ja tehostaminen energiatuotannossa on myös mahdollista.
 
Uusia kehitettäviä energialähteitä ovat maalämmön hyödyntäminen, vanhojen kaatopaikkojen, vesistöjen pohjamassa ja jopa vesistöjen virtaumien hyödyntäminen on mahdollista. Erilaisen biomassan kerääminen ja hakkeen polttaminen puukaasutuslaitoksessa on jo energiatuotannon kokeiluna toteutettu.  
 
Suurimmat energiateollisuuden osaajat pyrkivät omassa tuotekehittelyssään yhä energiatehokkaampaan osaamiseen – samalla pyrkien hyödyntämään osaltaan uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa.
 
Myös valtiovallan on suunnattava tukensa uusiutuvaan energiatuotantoon entistä selkeämmin ja jäädytettävä ydinenergiaan liittyvät hankkeet.  Vasemmisto vastustaa ydinvoimaa useista syistä. Ydinvoima aiheuttaa vakavia ongelmia uraaninlouhinnan saastuttamista laajoista maa-alueista ja sen pilaamista pohjavesistä aina käytetyn polttoaineen jäteongelmaan.
 
Hajautettu energiantuotanto on turvallisempaa paitsi suuronnettomuuden myös tavallisten arkisten ongelmien, kuten energialinjoja katkovien myrskyjen kannalta. Lisäksi pienvoimalat saavuttavat yhdessä saman volyymin kuin yksi suuri. Erityisesti maaseudulla on runsaasti uusiutuvia energialähteitä ja osaamista löytyy energian tuottamiseen.  Kysymys on myös maaseudun tulevista työpaikoista.
 
Yhtenä kehityssuuntana tulee olla tällaisten pienten aurinko, tuuli, vesi, maa ja biopolttolaitteiden verkottaminen isommaksi kokonaisuudeksi, joka kykenee syöttämään energiaa myös kantaverkkoon.
 
Pohjanmaan Vasemmisto
Piiritoimikunta 20.3.2011