Pohjalainen

Kaupungin päätirehtööri vertasi aikanaan Mansikkasaaren habitusta vanhan Neuvostoliiton jälkeiseen Muurmanskiin. Samaan sotkuisuuteen viittasi myös vuonna 2005 rakennuslautakunta, kun se suoritti katselmuksen Mansikkasaaressa.

"Katselmuksen aikana on todettu, että Mansikkasaaressa on irtonaista puutavaraa, rautaromua, pitkään hylättynä olleita veneitä maalla, maa-aineskasoja ja kaksi varsin huonokuntoista rakennusta, toinen matala Mansikkasaareen tultaessa oikealla ja toinen telakkarakenteiden yhteydessä. Saarella on lisäksi runsaasti paljaana olevia telakan betonirakenteita."

Vaasan kaupungin talotoimea kehotettiin ryhtymään toimeen turvallisuus- ja terveyssyistä. Alueen ei saa aiheuttaa ympäristöhaittaa eikä rumentaa ympäristöä.

Mansikkasaari on yksi ongelmallisimmista alueista Vaasassa. Alue on jäänyt kaiken järkevän kehittämisen ulkopuolelle ja siitä on tullut romuineen jopa kaupungin organisaatioiden sisäisen nokittelun kohde.

Jos Mansikkasaaren ilmeen korjaus on mahdoton tehtävä virkamieskoneistossa, niin se näyttää olevan myös kaupunginjohtajalle - näkyä kyllä taivastellaan, mutta mikään koneisto ei liiku edes siivoushommiin.

Valtuustollekin asia näyttää olevan todella kimurantti juttu. Vuonna 2009 oli käsittelyssä vasemmistoliiton valtuustoaloite Mansikkasaaren parantamiseksi lähinnä virkistys- ja vapaa-ajan käyttöön. Toivomusponnella yritettiin kiirehtiä Mansikkasaaren ilmeen kirkastamista ja esitettiin, että Mansikkasaaren siivous aloitetaan välittömästi vuoden 2009 aikana. Valtuusto äänesti ajatuksen nurin äänin 41-10 ja niin jäi sekin yritys siihen.

Aloitteessa esitetyt Mansikkasaaren käyttöideat otetaan esille kilpailuohjelmaa ja lopullista asemakaavan muutosta laadittaessa, todetaan aloitteeseen annetussa vastauksessa. Siinä viitataan nyt vireillä olevaan arkkitehtikilpailuun, jossa taustatietoina ovat myös muut aluetta koskevat aloitteet ja ideat.

Osa päättäjistä ja valmistelevista virkamiehistä näyttää edelleen suunnittelevan massiivista asumista Mansikkasaareen, vaikka selkeä viesti alueen asukkailta on ollut virkistyskäytön puolesta. Valtuutettujen ja kansalaisten aloitteita löytyy useampia jotka korostavat museotoiminnan ja virkistystoiminnan merkitystä alueen kehittämisessä.

Suunnittelukilpailijoille tulee jakaa sellaiset kortit, jotka rehellisesti avaavat aluetta koskevat toiveet, suojelulliset ja liikenteelliset rajoitukset sekä asumiseen liittyvät reunaehdot. Luulisi, että jokainen kilpailuun osallistuva arkkitehtitalo haluaa voittaa kilpailun. Tämä osaltaan takaa sen, että vaihtoehdot Mansikkasaaren ja Palosaaren rannan rakentamiseksi ovat sellaiset, että valtaosa vaasalaisista ne voivat hyväksyä.

Olemassa olevat ja suunnitellut kaavamerkinnät voivat tarjota aluetta asuinkäyttöön, kuten Pohjalaisesta saimme taannoin lukea. Ponnekkaasti sanottiin kuinka Mansikkasaareen rakennetaan asuntoja. Niinhän ei ole missään päätetty.

Yhtä hyvin voitaisiin todeta, että parannetaan ja ehostetaan alueen uimarantaa ja viheralueita jotta Mansikkasaari saadaan yleiseen virkistyskäyttöön.

Niinkään ei ole vielä päätetty.