Pohjalainen perjantai 28.05.2010

Kuntaliitoskeskustelut näyttävät ajautuvan taas juupas eipäs vaiheeseen. Suurin vaara on kaiketi siinä, että kaikki alueen kehitykseen liittyvät uudistukset, hankkeet ja yhteistyörakenteet pysähtyvät. Viimevaiheessa on osoiteltu ministeri Kiviniemeä ja hänen lain tulkintaansa. Mustasaaren päättäjät ovat päässeet aallon harjalle ja asian käsittely on luovutettu heidän käsiinsä?

Yhtäältä ihmettelen jumiintunutta tilannetta - nyt vaaditaan kolmannen kunnan osallistumista kun Vaasa ja Vähäkyrö yhteistä liitosta haluavat selvittää, vasta sitten asia liikahtaa eteenpäin?

Vaadittu kuntaliitosselvitys on kaiketi tehty jo useimmissa kunnissa menneen talven aikana. Siinä esitettiin erilaisia liitosmalleja, joista mikään ei saanut tulta alleen. Sen selvityksen seurauksena syntyi Vaasa Vähäkyrö liitoshanke. Kiviniemen edellyttämät selvitykset on jo tehty!

Vaasan ja Vähänkyrön on syytä jatkaa omaa työtään ja katsoa mitä hyvää tai huonoa kuntien yhteistyö toisi tullessaan. Tehdyt selvitykset antavat riittävän tiedon siitä millainen kuntien kehitys tulee olemaan lähivuosikymmenten aikana. Ne selvitykset ja tiedot koskevat myös Mustasaarta.

Yhteistä maarajaa ei Vaasan ja Vähänkyrön välille saada millään tiesoirolla - se katkaisee vastaavasti Mustasaaren kahtia, kaiketi olemassa olevalla kunnalla tulee olla yhtenäinen maayhteys yhtälailla kun uudiskunnalla?

Järkevä työssäkäyntialueen ja asioimisalueen kokoinen kunta pitää sisällään Vaasan, Vähänkyrön ja Mustasaaren lisäksi myös Laihian ja Maalahden. Tällainen kunta olisi loistavan elinvoimainen ja voisi olla riittävän tehokas, että reuna-alueiden kunnat saisivat sopivan sysäyksen elinvoimaansa ja selviäisivät ilman liitoksia.

Vaasan ja Mustasaaren kanssa on meneillään yhteinen hanke hevosurheilukeskuksen toteuttamiseksi sekä alueen elinvoimaisuuden kannalta keskeinen logistiikkakeskushanke. Kummatkin hankkeet ovat kuntien yhteiset. Molemmissa hankkeissa kuntien edut kohtaavat ja molemmat kyttäävät mahdollisimman hyvää lopputulosta - omasta näkökulmastaan, tietty.

Hevosurheilukeskukseen Vaasa on valmis satsaamaan ajatuksena Hietalahden alueen hyödyntäminen sekä asumiseen että urheilurakentamiseen. Mustasaarella on oma intressinsä luoda alueelleen keskus joka on nykyaikaa - asumisen ehdoton laatutekijä on kaavoittaa hevosharrastuksesta kiinnostuneille perheille oma asumisalue lähelle uutta ravirataa.

Logistiikkakeskus on tulevaisuudessa osa kansainvälistä ketjua johon kuuluu sekä Vaasan että Uumajan satamien kehittäminen.

Tavaran kulku maasta toiseen edellyttää mahdollisuutta varastoida ja reagoida muutoksiin nopeasti. Radan sähköistäminen on osa tätä, kunhan ymmärretään tuoda sähköinen yhteys pääradalta Sundomin kautta Vaskiluodon satamaan. Samalla luodaan mahdollisuus kiertoradan toteuttamiseen Vaasan ympäri.

Ahtaista kuntaraja keskusteluista kun yli päästään niin voidaan nähdä alue kokonaisuutena. Yhdyskuntarakenne pitää olla oikea jotta kilpailukyky kansainvälisesti voidaan turvata. Siinä mielessä on ihan yksi lysti missä ihmiset asuvat.

Päätöksenteon nopeus yhden kunnan rakenteissa on toki moninkertainen verrattuna kuntayhteistyön verkostoissa tehtyihin päätöksiin. Demokratiasta puhumattakaan.

Kaikissa vaihtoehdoissa vain asiallinen ja riittävän toimintakykyinen kunta on oikea ratkaisu alueen suotuisan kehityksen kannalta. Päätöksenteon joustavuuden lisäksi oleellista on tietenkin verorahojen kokoaminen samaan kassaan, vain sillä turvataan kaikille kuntalaisille asialliset palvelut sosiaali- ja terveyspalveluista kaikkiin kulttuuripalveluihin ja jopa urheilun erilaisiin sirkuselämyksiin.

Mustasaaren tavoite on luoda moninaisia yhteistyöverkostoja ja sillä ylläpitää itsenäistä kuntaa. Vaasa on ajautunut tähän verkkoon seudun yhteisen edun nimissä, vaikka soraääniä on jo kuulumassa - yhteisestä seitistä halutaan irti.


Näin tänään täällä Mustasaaren Tuovilassa, Arvolan tilalla illan hämärtyessä.