Valtuustoaloite:

Vaasan kaupungissa on hoivapalveluja kilpailutettu mm. vanhusten dementiakodit, kehitysvammaisten toimintoja, päiväkoteja. Lisäksi siivouspalveluita, kuljetuspalvelua sekä palveluseteleiden ostopalvelua on lisätty.

Rakennuskohteita teetetään usein ulkopuolisten urakoitsijoiden ja heidän alihankkijoidensa toimesta. Monia muitakin kohteita saattaa olla joissa palvelut tai toiminta ostetaan tai teetetään kaupungin oman tuotannon ulkopuolelta.

Ensinnäkin tulisi selvittää tehtyjen kilpailutussopimusten sisällön seuranta ja valvontamenettelyt, kuka koska ja miten kontrolloi, että sovitut reunaehdot toteutuvat sopimusten ja kilpailutuksen mukaisesti?

Vaasaan tulee laatia selkeät ohjeet ja taata riittävät resurssit, joiden avulla pystytään tehostetusti valvomaan kilpailutettuja palveluita.

Toiseksi tulee edellyttää kilpailutettavilta yrityksiltä alihankkija- ja työntekijäluetteloiden toimittaminen ja seurata aktiivisesti niiden toteutumista, jotta vältytään harmaan työvoiman käytöstä ja harmaa talous saadaan ajoissa estettyä kaupungin ostopalveluissa.

Valtiolta jää saamatta harmaan talouden takia jopa yli 8 miljardin euron verotulot vuosittain. Tämä vääristää kilpailua ja vaikuttaa negatiivisesti rehellisten yrittäjien ja työntekijöiden toimintaan. Tässä on kunnillakin oma vastuunsa.

Vaasassa  21.3.2011
Harri Moisio