Kaupunginhallituksen maanantainen ratkaisu aloittaa kuntalain mukainen kunnanjohtajan irtisanomismenettely oli monien seikkojen summan. Yksittäisten tapausten irrottaminen ruodittavaksi ei tuo asiaan mitään uutta – kokonaisuus oli vain sellainen, että ymmärtämisen malja valui yli laitojen. Ratkaisu oli selkeän yksituumainen ja ainut mahdollinen.

 
Odotettavissa oli Lumion ilmoitus eroamisestaan kaupunginjohtajan tehtävistä. Asian ratkaisu haluttiin tehdä niin sivistyneesti kuin mahdollista ja ymmärtäen, että tehty johtajasopimus astuu voimaan juuri tällä menettelyllä. Samalla on mahdollisuus ratkaista asia ilman raskasta oikeuskäsittelyä, josta eivät hyödy muut kuin asianajajat jotka osaavat nämä haaskat haistaa.
 
Lumion tekemä ratkaisu avaa uusia mahdollisuuksia hallinnon rakentamiseksi. Tehty hallinnon uudistus antaa riittävän perustan kaupungin eri hallinnonalojen toiminnan kehittämiselle. Kaupungin toiminnot on jaettu kolmeen osaan ja ajatuksena on, että kaupunginjohtaja on tämän kaiken ylin päällikkö.
 
Samalla kun kaupunginjohtajan vastuu kasvaa, kasvaa myös toimialanjohtajien vastuu ja velvollisuudet ja samoin heidän alaisensa vastuu ja velvollisuutensa. Toimiva hallinto on aina sellainen, että jokaiselle löytyy perusteltu johtaja, esimies joka osaa oikealla tavalla antaa alaiselleen vastuuta ja velvoitteita. Aina ylempi valvoo alaistaan ja sillä en tarkoita ensisijaisesti kyttäämistä vaan luottamista ja kannustamista.
 
Jokaisella esimiehellä on tai pitää olla tehtävään rakennettu vastuu ja ymmärrys järkevien ja välttämättömien asioiden toteuttamiseen. Kukaan perustason esimies ei tätä velvoitettaan voi väistää. Se onko meidän käskyjärjestelmämme oikea ja aito onkin sitten eri kysymys ja vaatii oman pohdiskelunsa. Jos hallinto tuottaa käskytysjärjestelmässään turhia töitä toinen toisilleen ja moninkertaista päätöksentekojärjestelmään ollaan jo hukassa.
 
Kaupunginjohtajan poistuminen miehistöstä antaa aidon mahdollisuuden jatkaa hallinnonuudistusta pormestari-mallin suuntaan. Vaihtoehtona se tarkoittaa, että valtuusto valitseekin loppukaudeksi kaupungille pormestarin ja mahdollisen apulaispormestarin kaupunginjohtajan hakuprosessin sijasta.
 
Kaupunginhallituksen työskentely on jo pitkään kulkenut suuntaan jossa se pyrkii ottamaan myös valmisteluvastuuta ja ohjeistamaan virkamiehiä entistä suoremmin. Vastavalitut tuoreet toimialajohtajat ovat toivon mukaan tähän valmiita. Konsernihallituksen jäseninä jokainen kaupunginhallituksen jäsen ymmärtää vastuunsa, vaikka valtuustossa onkin potkittu nilkoille.
 
Pormestari voisi olla nyt mahdollinen ratkaisu koko tähän soppaan – luottamushenkilö jonka tehtävät olisivat katkolla aina vaalivuosina.
 
 
Harri Moisio (vas.)
Kaupunginhallituksen jäsen

(1.2.2011 Pohjalaiseen lähetetty)