<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Vaasa-lisästä ilmaisi valtuusto tahtonaan 7.3.2005 ryhmien puheenjohtajien yhteisessä ponsiesityksessä  seuraavaa:

”Samalla kun kaupunginvaltuusto merkitsee vastauksen aloitteeseen tiedoksi, valtuusto edellyttää että ns. Vaasa-lisän  käyttöönottoa lasten kotihoidontuessa selvitetään laajemmin ennen vuoden 2006 budjettikäsittelyä.”

 

Tuota päätöstä edelsi Vaasa-lisää koskevan valtuustoaloitteen käsittely mm. kaupunginhallituksessa, jossa päädyttiin ottamaan kantaa 2006 budjettikäsittelyn yhteydessä. Oma esitykseni oli, että jo tuolloin olisi 2006 budjetin valmistelua varten sovittu Vaasa-lisän summaksi 150 € ja että se olisi aloitettu tulosidonnaisin perustein ja ulotettu 2007 koskemaan kaikkia alle 1,5-vuotiaita. Ajatus ei saanut tukea. Kaupunginhallituksessa ei ollut valmiutta määritellä asiaa tarkemmin, vaan vasta valtuusto edellytti, että asia selvitetään ennen budjettikäsittelyä.

 

Siinä uskossa olin, kunnes selvisi ettei mitään uutta selvitystä tai mallittamista  ole tehty, vaan aiemmin tehdyt vanhat selvitykset toistettiin asuntomessuvertailuineen (puhe on imagosta)!? Oletus valtuuston päätösten ohjautumisesta asiantuntijalautakunnalle ja virkamiehistölle oli harhaa – varsinaiset asiantuntijat eivät asiaa valmistelleet KH:lle eikä budjettikäsittelyyn! Oli vain toteamus, että rahaa Vaasa-lisään ei ole eikä siihen ryhdytä.  

 

Puutteellinen valmistelu tulee johtamaan siihen, että valtuusto ei todennäköisesti kykene löytämään määrärahoja toivottuun Vaasa-lisään. Ainut mahdollisuus on aloittaa sen toteuttaminen asteittain ja tarkoin rajatulla alueelle tai selkeillä kriteereillä harkinnanvaraisesti. Harkinnanvaraisuus voi perustua taloudellisiin seikkoihin, jolloin se koskisi  kotihoidontuen tulosidonnaista hoitolisää saavia ja heitäkin harkiten – vaihtoehtona päivähoidolle ja ehkä lastensuojelullisin perustein.

 

Toinen mahdollisuus on aloittaa kokeiluluontoisesti niillä alueilla, jossa päivähoidon rakenteet eivät ole vielä valmiita – Metsäkallio on yksi tällainen alue, jossa päiväkotisuunnitelmat ovat toteutumassa vasta 2007. Päivähoitorakenteiden luomisen rinnalla ja vaihtoehtona voisi olla mahdollisuus ns. Vaasa-lisän kokeilemiseen alueella yhtenä hoitomuotona. Vastaavia alueita tai yksittäisiä kohteita voisi olla muuallakin, mutta aina pitää vaihtoehtoisesti osoittaa, että säästö saadaan siinä ettei muita päivähoitorakenteita tarvitse luoda. Löytyykö virkakoneistosta sellaista luovuutta, että tähän voidaan vastata ja löytyykö päättäjiltä sellaista tahtoa, että tämä projekti kyetään avaamaan, se jää nähtäväksi!

 

 

Harri Moisio (vas.)

Kaupunginvaltuutettu

KHn jäsen