torstai, 29. syyskuu 2016

Soten reuna-alueet

Otsikon teema voidaan ymmärtää ainakin kahdella tavalla. Kyse on joko maantieteellisestä reuna-alueista ja siitä, miten palvelut turvataan tasavertaisesti kaikkialla uudella sote-alueella. Toinen näkökulma on se, miten palvelut kohdennetaan palvelujen tarvitsijoille. Oleellista on se, miten palvelut turvataan kaikille ikäryhmille lapsista vanhuksiin.

Vaasassa on keskitytty keskustelemaan pääasiassa keskussairaalan kohtalosta. Perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut ovat jääneet auttamatta sivuun. Täyden palvelun keskussairaala ja ympärivuorokautinen päivystys ovat tietenkin tärkeitä elementtejä. Hädässä nopea apu pelastaa parhaiten.

Sosiaalipalveluissa kriisin hetkellä apu pitää turvata yhtälailla mahdollisimman heti, turvallisesti ja asiantuntevasti. Sosiaalisen kriisin yhteydessä annettava apu voi ohjautua psykiatriseen hoitoon, mutta myös päihdehuollon palveluihin, akuutisti lähinnä katkolle. Lasten ja nuorten kriiseissä kiireellinen sijoitus tehdään johonkin lastensuojeluyksikköön. Usean kunnan yhteinen sosiaalipäivystys askaroi näillä alueilla ja huolehtii asianmukaisista toimenpiteistä.

 

Tulevaisuudessa katse pitää suunnata aikaan ennen erikoissairaanhoidon tarpeen syntyä tai aikaan ennen perheiden, lasten tai nuorten ongelmien kriisiytymistä.

Kyse on ennaltaehkäisevistä toimista ja ihmisten hyvinvoinnin tukemisesta. Hyvinvoinnin edistäminen on jäämässä kuntien tehtäväksi, ja siten sillä on suora yhteytensä erikoissairaanhoitoon ja raskaisiin sosiaalipalveluihin.

Resursseja ja osaamista tulee suunnata perusterveydenhuoltoon, ihmisten omaan vastuuseen omasta terveydestään ja niitä tukevaan, kannustavaan ja opastavaan ohjaukseen. Ja toisaalta sellaisiin terveyspalveluihin, joita on saatavissa asiantuntevasti läheltä ja viivytyksettä.

Sosiaalipalveluissa onkin vaikea vetää rajaa sille, mitä palveluja kehittämällä saadaan asiantunteva ja nopea ja vielä ennaltaehkäisevä palvelu toteutumaan ennen kriisien syntyä.

Kriisi ihmisen elämässä on usein yllätys, ja sen ennakoiminen lähes mahdotonta. Monesti vasta jälkiviisastellen löytyy tapahtumille ketju, josta saattaa löytyä kriisin alku ja oikean puuttumisen hetki. Tämä tekeekin sosiaalipalveluista hankalan toimialueen. Pitäisi luottaa tutkittuun tietoon ja kokemukseen hetkellä, jolloin vain pienet merkit viittaavat tuleviin kriiseihin.

Ennaltaehkäisevää sosiaalipalvelua tehdään ainakin varhaiskasvatuksessa, vaikka se nykyään painottuukin turhan painokkaasti pedagogisiin näkökulmiin.

Lasten kasvussa ja kehityksessä olevia kriisejä ei ratkaista pedagogisin keinoin, vaan ne vaativat usein vankkaa sosiaalipalveluiden osaamista.

Monimutkaisin yhtälö löytyy nuorisotyön suunnasta. Nuoriso on pienoiskuva koko kansasta ja varsinkin tulevan yhteiskunnan kipupisteistä. Eriarvoistuminen näkyy vahvasti nuorissa. Heidän joukossaan on huippuosaajia monelta alalta.

Samalla heidän joukossaan on kasvava porukka, joka syystä tai toisesta ajautuu sivupoluille. Koulu ei kiinnosta, työttömyys kasvaa, kun perinteisten työpaikkojen määrä vähenee, päihteet, erityisesti huumeet, kuljettavat arkea ja varmistavat syrjäytymisen.

Näille asioille pitää kunnissa tehdä paljon enemmän kuin on ajateltu. Paljon on osaamista nuorisotyön kentässä, mutta nyt resurssit ovat hajallaan.

Nyt on viimeinen aika koota palikat samaan muumilaaksoon ja ryhtyä töihin.

HARRI MOISIO

Vaasalainen nuorisokodin johtaja

Kommentit

Tämän blogin kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.

Ladataan...