Aloite:

Työssään hoiva-alan ja lastensuojelun työntekijät joutuvat asioimaan asiakkaiden kotona, sekä eri virastoissa ja oppilaitoksissa. Työtehtävien hoito edellyttää usein maksullista pysäköintiä.

Esitämme, että tutkitaan mahdollisuutta myöntää kotipalvelutyöntekijöiden-, kotisairaanhoidon-,lastensuojelun- sekä kolmannen sektorin ja yksityisten hoivapalvelujen työntekijöille maksuton pysäköinti työtehtävissä.

Vaasassa 23.3.2009
Harri Moisio