Valtuustoaloite (valtuustoryhmien puheenjohtajat):

Valtuuston joustavan kokouskäytännön löytämiseksi tulisi valtuustoryhmien puheenjohtajista muodostuvan foorumin roolia ja asemaa selkeyttää. Ryhmien puheenjohtajat kokoontuvat valmistelemaan valtuuston kokouksia ainakin kahteen otteeseen ennen kokousta ja lisäksi huolehtivat kokoustamisen omien ryhmiensä kanssa ja ovat tarvittaessa yhteydessä valmisteleviin virkamiehiin.
                       

Tämä ajankäyttö olisi syytä virallistaa ja määrittää tehtävästä aiheutuvat asianmukaiset kulukorvaukset.
Valtuuston kokousten pitkittyminen ei aina ole yhteydessä valtuutettujen monisanaisuuteen. Useasti eniten keskustelua synnyttävät jo etukäteen tiedossa olevat ristiriitaiset ja monisäikeiset asiat.

Kaupunginhallituksen valmistelussa on jo selkeitä näkemyseroja ja ne siirtyvät helposti edelleen valtuustosaliin, vaikka valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat yrittäneet löytää yhteisiä näkemyksiä.

Parempi asioiden kokousvalmistelu voisi edellyttää myös sitä, että valtuustoryhmien puheenjohtajiston kokousten puheenjohtajana toimisi kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja foorumille olisi nimettynä myös sihteeri.

Tavoitteena on valtuuston kokousten joustavampi ja jouheampi kulku.

Vaasassa 23.4.2007
Harri Moisio