Elämäni ensimmäinen valtuustokausi elää viimeisiä hetkiään.  Pian mennyt nelivuotiskausi oli haastava ja opettavainen. Harppaus suoraan kaupunginhallitukseen ja sen suunnittelujaoston jäsenyyteen antoi myös syvyyttä ja vastuuta tehtävään. 

Joissakin tilanteissa havahtui huomaamaan olevansa paljon vartijana. Oli päätösprosesseja joissa virkamiesvalmistelussa oli selviä aukkoja. Päättäjät joutuivat itse selvittämään asioiden taustoja, kuka mitäkin kanavaa käyttäen. Päätösten laillisuutta jouduttiin pohtimaan, koska myös kunnallinen päätöksenteko saattaa olla kytköksissä EU:n lainsäädäntöön.

Oleellisimman mielenkiinnon kohteena on aina kuntalaisten etu. Yritys ymmärtää päätösten seuraukset ja vaikutukset kaupungin tulevaan kehitykseen, työllisyyteen, ihmisten hyvinvointiin ja erityisesti peruspalveluiden riittävän tason ylläpitoon muuttuvissa tilanteissa. Säilyttää tässä myllerryksessä linja, jonka takana voi seistä kenen tahansa kuntalaisen edessä ja kyeten perustelemaan jokaisen tekonsa ja sanansa.

Päätöksenteon kulttuuriin pitää myös kuulua kyky tunnustaa virheensä. Kukaan ei ole erehtymätön. Usein tehdyt virheet on korjattavissa. Menneellä kaudella valtuusto otti muutaman kerran vallan käsiinsä ja muutti valtuutettujen yhteistyöllä virkamieskoneiston ja kaupunginhallituksen valmistelemia puutteellisia jopa virheellisiä päätöksiä. Olipa kyseessä virheiden korjaaminen, laillisuuden takaaminen tai mikä hyvänsä, niin valtuusto kykeni käyttämään sille kuuluvaa valtaa ylimpänä päättävänä elimenä.

Kaupunginjohtaja Lumio peräsi joidenkin riitaisten valtuustokokousten jälkeen valtuustokulttuurin tehostamista. Silloin ja nyt näen asian niin, että ellei valmistelukulttuuri muutu on turha odottaa muutosta. Jos valmistelu on monipuolista ja kattavaa – virkamiesten ja luottamushenkilöiden vuoropuheluun perustuvaa ja todelliset tarpeet huomioivaa – käsittely valtuustossa on helppoa ja joustavaa.

Hajanainen valmistelukulttuuri on mahdollista tilanteessa jossa poliittinen ohjaus on puutteellista. Kehityslinjojen valinta kaupungin kehittämiseksi saattavat tapahtua eri virastojen koneistossa. Kellään ei välttämättä ole kokonaiskäsitystä kehityssuunnasta. Jokainen hallintokunta elää omaa elämäänsä. Onko ylipäätään käsitystä mitä yhdessä pitäisi tehdä?

Tähän on haettu prosessijohtamisesta apua. Yritetään ottaa asiat haltuun ja nähdä niiden yhteys toisiinsa, luoda poikkihallinnollista valmistelukulttuuria. Sen mukaisesti myös vielä tällä vaalikaudella keskusteluun tulee kaupungin hallintomallista päättäminen. Siihen perustuu yhden kaupunginjohtajan malli jonka alaisuudessa on pääprosessien mukaiset toimialajohtajat.

Mikä sitten poliittisten puolueiden tehtävä? Eri arvomaailmoista ja aatteista lähtien kaikilla on varmaan vilpitön tahto edistää kullekin tärkeitä asioita ja ajatella kuntalaisten parasta. Erillisinä ryhminä ja ilman yhteistyötä poliittinen päätöksen teko on yhtä hajanaista kun moitittu virkamiesvalmistelu. Tästä yhteisymmärryksen puutteesta kärsii varmasti koko valtuustotyöskentely.

Kaupungin päätöksenteon perustaksi voisi sopia poliittinen tavoiteohjelma, jossa mahdollisimman monet puolueet yhdessä määrittäisivät toiminnan tavoitteet ja kaupungin keskeisimmät kehityssuunnat vähintään vaalikaudeksi kerrallaan. Luotaisiin sisältö johon haetaan resurssit eikä niin, että annetaan resurssit joihin yritetään luoda sisältö.

KÄYTY KESKUSTELU:

Timo Rintamäki kysyy: Moision kirjoituksesta näkyy selkeästi johtamiseen tottuneen henkilön käsiala ja ajattelu. Kirjoitus liikkui suurissa linjoissa selkeän tervejärkisesti pohtien. sitten joskus, kun Vaasan valtuusto valitsee pormestarin on Moisio varmasti vaikeasti ohitettava ehdokas. Moision kotisivuilta löysin muutamia itsekin ajamiani teesejä: "Auttamiskoneisto: Kela – sosiaalitoimi – työvoimatoimisto – pitää saada keskenään toimivaksi kokonaisuudeksi vastaamaan ihmisten oikeita tarpeita. - kansalaispalkka-järjestelmä – tai vastaava kokonaisvaltainen järjestelmä, jolla turvataan mm. työttömien ja toimeentulotuen varassa elävien ihmisten taloudellinen perusturva, sen pitää olla aktivoivaa – työhön ja koulutukseen kannustavaa - nuorten työllisyyden hoito – pitää olla aktivoivaa ja aktiivista myös yhteiskunnan toimesta – työnantajat tulee velvoittaa ottamaan nuoria työharjoitteluun – mahdollisuus kehittää oppisopimus-järjestelmää vastaamaan ajan tarpeita, tukemaan työhön sijoittumista - köyhyyden ja ihmisiä "vammauttavien" yhteiskunnallisten vääryyksien korjaaminen ja hoito." Itse olen kauhea uusliberaali ja oikkariöykkäri, krokotiili, jonka lempipuuhaa on säikytellä julkisparasiitteja.
Ehdokas vastaa: ...jos loiset tuolla on säikytettävissä niin hyvä on...
Heimo kysyy: Tuossakin näki esimerkki oli tärkeämpi kuin aihe. katsottiin siis slogania, eli siis sormea ei puuta tai oliko se nyt kuu! terv heimo H ja vaali-intoa
Ehdokas vastaa: ...kyllä se tekstikin tuli luettua ja ymmärrettyä...vaali-iloa sinnekin... -hm-
Don Giovanni kysyy: Foorumin puolella kysytään vaalirahoituksesta ja pyydetään siitä kertomaan ketjussa Vaalirahoitus. Voisivatko vasemmistoliitto kertoa oman osuutensa?
Ehdokas vastaa: Valtuustokausi kerätään 20% kokouspalkkioista yhteiseen kassaan ja kerätyillä rahoilla hoidetaan yhteismainostus kunnallisjärjestön kautta. Omat osastot saattavat vähistä rahoistaan ja talkoilla jeesata omia ehdokkaitaan. Joillakin saattaa olla kytköksiä ammattiliittoihin tai osastoihin ja sieltä saatetaan rahoittaa joidenkin yhteismainoksia. Sitten jotkut saattavat laittaa ihan omaa rahaa mainoksiin. Yleensä eteen ei ole tullut "hämärää" rahaa.
vaasalainen kysyy: Ryhdy tosissasi vaalityöhön. Lähetä oman koneesi osoiterekisterristä ystävillesi ja liiikekumppaneillsi tieto kolumnistasi ja tukiryhmästäsi sekä pyydä heitä välittämään tieto edelleen mahdollisimman laajalle. Rekisteröidy foorumiin ja ryhdy keskustelemaan äänestäjiesi kanssa. Jalkaudu ihmisten joukkoon.
Ehdokas vastaa: ...sellaiseen yhteiskunnalliseen tai poliittiseen foorumiin en rekisteröidy, jossa keskustelu käydään nimimerkkien takaa - kolumnipalvelu on ok, vaikka sielläkin joutuu vastaamaan nimimerkkien kysymyksiin. Todellinen avoimuus on sitä että puhutaan nokikkain tai edes "nimittäin".
Timo Rintamäki kysyy: Valtuutetun keskustelua kuntalaisen kanssa voimatta olla varma äänestikö kuntalainen todella häntä voisi verrata siihen, että valtuutettu keskustelee foorumilla nimimerkkien kanssa. Miten voidaan sanoa, että kuntalainen ottaa yhteyttä edustajaansa, kun edustajalla ja kuntalaisella ei todellakaan ole mitään konkreettista todistetta siitä, että kuntalainen todellakin äänesti häntä. Liitän nimimerkit ja vaalisalaisuuden samaan kategoriaan demokratiaa mädättäviä ilmiöitä. Jotkut varmaankin jättävät osallistumatta kuntalaiskeskusteluun ja äänestyksiin, jos nimimerkkiä ei saa käyttää ja vaalisalaisuutta ei ole. Aidossa demokratiassa äänestäjän ja äänestyspäätöksen pitää olla julkinen tieto eli vaalisalaisuudesta ja nimimerkeistä foorumikeskusteluissa pitää luopua. Foorumikeskusteluja edistäisi melkoisesti, jos kaikki kirjoittaisivat omalla nimellään siltä pohjalta, että äänestyspäätöksen ja keskustelijan voi yhdistää. Avoimuus ja äänestystuloksen uskottavuus korostuu erityisesti, kun äänestetään suoraan asioista. Vaalisalaisuuden oloissa jää aina pieni epävarmuus, että onkohan tuo äänestystulos ihan oikea. Vaalisalaisuus johtaa epäilemään kuntien ja valtion ylintä johtoa vaalituloksen sormeilemisesta. Heillähän on siihen mitä suurin intressi. Tämän epäilyksen poistaa vain se, että äänestäjä ja äänestyspäätös on julkinen tieto.
Ehdokas vastaa: Kyllä pitäisin nämä erillään - vaalisalaisuus pitää olla ihan niin kuin on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Paljonhan ihmisten kanssa puhutaan ja ainakin omalta osaltani osa niistä ihmisistä joita jollakin tavalla olen yrittänyt vuosien saatossa jeesata tai tukea löytyvät ehdokkaina muiden puolueiden listoilta. Se on heidän vapaa valintansa. Vasemmistolaisuus ja vasemmistoliittolaisuus on monelle sellainen peikko jotta sen riveissä esiintyminen vaatii lievää kansalaisrohkeutta.
Risto Jalonen kysyy: Oletko huumorintajuinen ? Riittikö huumori koko vaalikauden ? Entä mahdollisen seuraavan ? Kannatatko mahdollisimman monen upouuden ehdokkaan valituksi tulemista ?
Ehdokas vastaa: Yleensä olen...tapa ajatella ääneen saattaa joskus lipsauttaa sammakon, joskus tilannekomiikka on hauskaa ja joskus sammakko on sammakon näköinen - kun ei kenenkään mieltä halua kuitenkaan pahoittaa. Osaan olla myös totinen torvensoittaja kun asia sen vaatii - monet jutut kyllä saataisiin hoidettua kun porukoissa olisi hurttia huumoria ja ennen kaikkea luovuutta - kykyä kuunnella toista ja siten yhdessä rakentaa jotain uutta. Kyllä tämä vaalikausi selvitään - Katajamäen kanssa on vielä muutama kokous jäljellä ja muidenkin jättäytyvien kanssa on jonkinlainen yhteys päässyt syntymään. Seuraavasta ei kukaan tiedä mitään, mutta kamalaa olisi jos kaikki vaihtuisivat. Uudet tuulet ovat aina tervetulleita. Oma ryhmä on ollut sopuisa (ja huumoriakin on riittänyt)pari hyvää tyyppiä lisää voisi olla hyvä. Muiden ryhmien osalta toivoisin uudistumista, jossa valtuuston aito sosiaalinen omatunto olisi mukana päätöksenteossa. Luulin, että näin olisi ollut tämänkin valtuuston kohdalla, mutta RKP:n, demareiden ja kokoomuksenkin "hyvät tyypit" alistuivat liian usein ryhmäpäätöksen alle ja oma mielipide jäikin taka-alalle. Valtuustotyöskentely on silloin parhaimmillaan kun voi päätöksenteossa aidosti seistä päätöksen takana.
Leena Salo kysyy: Onko mahdollista, että vaasassakin saataisiin eläkeläisille uimahalliin 20€ vuosimaksu. Sillä saisi käydä kohentamassa kuntoa niin paljon, kuin haluaa. Tälläinen käytäntö on ainakin eräässä kaupungissa. Mitä enennän kuntoilemme sen enemmän kaupunki säästää terveysmenoissa. Mielestäni uimahallimaksut ovat liian korkeat.
Ehdokas vastaa: Valtuusto on nyt ainakin kahteen kertaa käsitellyt näitä uimahallimaksuja ja aina ne on ratkaistu Vapaa-aikalautakunnan selvityksen pohjalta ja heidän perusteluita on tosi vaikea valtuustossa enää kumota tai muuttaa. Perusteluita erilaisten erityisryhmien hinnanalennuksiin varmasti löytyy, mutta niiden määrittely saattaa olla hankalaa. Varmaan yksi keino olisi esimerkiksi terveysviranomaisen/lääkärin lausunto, jonka perusteella saisi alennuksen tai kelan korvauksen kunnon ja terveyden ylläpitoon. Se ei ole yksin kunnan ratkaistava asia jos siihen osallistuisi valtiokin. Varmaan kunta osaltaan tuohon terveysliikuntaan liittyen kehittää jotain tuollaista? Vaikea sanoa millainen vaihtoehto saa muiden tuen taakseen. Yksi valtuutettu tai edes yksi valtuustoryhmä ei ilman muiden tukea uudistuksia aikaan saa. Tarvitaan aina yhteistyötä.
pete kysyy: Olitko aikoinaan kommunisti tai siihen suuntaan? Miksi, perustele?
Ehdokas vastaa: Kun on syntynyt -50 luvun puolivälissä ja elänyt yhteiskunnallisen radikalismin kukoistuksen nuoruusvuosinaan 70-luvulla, voi vastata kyllä. Siihen aikaan vasemmistolaisuus ja kommunismin ihanteet olivat itsestäänselvyys suurelle osalle tavallisille työläisille ja erityisesti meille nuorille. Oli utopia jota kohti mennä. Monen nuoren osalta samainen utopia piti pois pahanteosta meillä kaikilla oli päämäärä - toiset puolesta ja toiset vastaan, opittiin väittelemään ja ottamaan maailman asioista selvää ja oltiin joskus fanaattisia ja ehdottoman sinisilmäisiä. Monet nykyiset yhteiskunnalliset vaikuttajat ovat käyneet tuon saman vaiheen läpi mm. Björn "Nalle" Wahlroos ja Nils Torvalds (RKP:n varapuheenjohtaja) näin äkiltää tulee mieleen - he edustivat liikkeen taistolaista siipeä. Ne olivat todella mielenkiintoisia aikoja enkä mitenkään halua vähätellä se ajan merkitystä nykyiseen tapaani ajatella. Tuossa alla linkki blogiini jossa viimeksi asiasta kirjoiteltiin Pohjalaisen päätoimittaja Mantilan kanssa ennen EU-vaaleja 2004. http://harrimo.vuodatus.net/blog/category/Puoluepolitiikka