Valtuustoaloite:

Vanhushuollon monet haasteet ja muutokset herättävät kuntalaisissa huolta.Vanhuspoliittinen ohjelma osaltaan linjaa toimintaa, samoin sosiaali- ja terveyslautakunnan suunnitelmat. Valtuuston tulisi osaltaan kantaa vastuunsa vanhuspoliittisesta tilanteesta.

Esitän, että valtuusto nimeäisi vanhuspoliittisen toimikunnan, johon kuuluisi jokaisesta valtuustoryhmästä yksi edustaja ja sille nimettäisiin sihteeri.

Vaasassa 23.4.2007
Harri Moisio