Valtuustotyöskentelyä on tullut harrastettua vuodesta 2005. Moniin veteraaneihin nähden aika on lyhyt ja korvantaustat voivat olla vielä märät.

Luottamusmies pääosin luottaa, luottaa siis valmisteleviin virkamiehiin. Se on yksi näkökulma. Oikeammin luottamusmies on kuntalaisten ja eri intressiryhmien uskottu mies tai nainen. Kysymys on edunvalvonnasta, tietyistä kuntalaisten perusoikeuksista ja -palveluista, oikeudenmukaisesta ja tasa-arvoisesta kohtelusta.

Monia vaikeita päätöksiä kuuluu valtuustohistoriaan ja erityisesti kaupunginhallituksessa tuli esitettyä ja yhdessä päätettyä raskaita leikkauksia. Virkapaketin avaaminen vasta syksyllä oli eräänä vuonna päätös, jonka sain nahoissani tuntea. Silloin talous oli ajautumassa kuralle ja jotain piti tehdä heti.

Sillä talous saatiin oikaistua ja ennakoitua parempi taloudellinen tulos sitä siivitti.

Vaasan kaupungin virkamiesjohto päätti kiivetä perä edellä puuhun ja sahata kaiken lisäksi näkyvän latvan omasta puustaan.

Valtuutettujen hoksaamattomuutta käytettiin härskisti hyväksi ja vietiin henkilöstöleikkaukset kaupunginhallituksen yleisjaoston kautta välittömästi käytäntöön, vaikka melkein kaikki valtuutetut odottivat keskustelua ja ratkaisuja näistäkin asioista syyskuun valtuustoseminaarissa ja sen jälkeisissä valtuuston kokouksissa.

Niin meitä vedettiin höplästä.

Valtuusto on antanut kaupunginhallitukselle ja sen yleisjaostolle valtuuden ja oikeuden tehdä tiettyjä päätöksiä. Henkilöstöleikkaukset kuuluvat niihin.

Osa yleisjaoston jäsenistä olisi halunnut siirtää asian syyskuun seminaariin, mutta ne, jotka leikkaukset enemmistöllään toteuttivat, päättivät toisin. Kaikki he ovat myös valtuutettuja ja tietoisia valtuuston tahdosta.

Yleisjaoston puheenjohtaja halusi valtuuston kokouksessa tukkia kaupungilla työsuhteessa olevien suut jääviysperustein. Kysymys on kuitenkin yhteisistä eduista eikä kohdennu kehenkään vain henkilökohtaisesti, vaikka asia koskeekin henkilökohtaisesti.

Monien muiden kaupungilla pitkään työskennelleiden mukana myös minä täytän pian tasavuosia, lähden opiskelemaan ja täydentämään osaamistani.

Minulla voi olla henkilökohtainen tapa ratkaista asia, mutta monilla muilla ei sitä ole. Epäreilu kohtelu kalvaa monen mieltä.

Kaupungin työntekijöille on tarjottu erilaisia porkkanoita työssä jaksamiseksi, eivätkä ne ole kovinkaan poikkeavia kuntiin, joissa vielä ymmärretään pitää henkilöstöstä huoli. Nyt vietiin porkkanat ja otettiin keppi esiin.

Meneillään on esimiespassikoulutus, jossa opastetaan hyviin esimiestaitoihin ja mietitään keinoja henkilöstön motivointiin sekä paremman työilmapiirin ja yhteistyön kehittämiseen. Onkohan vastavalittu korkein virkamiesjohto ehtinyt kurssinsa käydä? Mitenkähän korkein henkilöstöjohto on lukemansa ja kuulemansa ymmärtänyt?

Puhutaan kokonaisuuden hahmottamisesta, monenkirjavasta verkosta joka esimiehen tulee hallita. Kaikki riippuu kaikesta. Kuntatalouden tasapainottaminen on myös useamman tekijän summa. Oleellinen tekijä on kuulla toimintaa toteuttavaa henkilöstöä ja pohtia yhdessä uusia suuntauksia.

Kun arvioidaan erilaisten säästöjen vaikutukset vain rahassa, ei seurauksina, saattavat teot tulla säästöjä paljon kalliimmiksi.

HARRI MOISIO

Kirjoittaja on vaasalainen nuorisokodin johtaja