Monen sorttista asiaa oli taas valtuuston kokouksessa. Oli käsittelyssä meikäläisen "laiton ponsi" jolla haluttiin turvata erilaisten yhdistysten ja muun kolmannen sektorin toimintaedellytykset siinä tapauksssa jos kaupunki myy kiinteistönsä heidän altaan. Loppulausumaksi saatiin kuitenkin, että myynnin tapahtuessa aina neuvotellaan uusista toimitiloista ja etsitään vaihtoehtoja.

Lisäksi oli esillä aloite, jossa määriteltäisiin ponsi kunnallisessa päätöksenteossa. Hyvää määrittelyä löytyi perusteissa, mutta tarkempaan kriteeristöön ei valtuuston enemmistö ollut valmis. Palautus uuteen valmisteluun hävisi - meitä palauttajia oli vain 12, joten jatketaan vanhaan malliin tällä saralla. 

Suurin vääntö käytiin jääkäripäivän liputuksesta, joka päätyi esityksestäni pöydälle ja sopimukseen, jossa tehty päätös harkitaan uudelleen kaupunginhallituksessa. Aiheesta kirjoitin kolumnin Vasemmistoliiton nettilehti Verstaan sivuille. Oheissa linkki sinne: http://www.vas.fi/kolumnit/fi_FI/1169729269077/

Oma selvittelynsä oli myös Vaasan kaupungin kaavoitusta koskevan tarkastuslautakunnan raportti. Se kirvoitti pitkään keskusteluun ja lopulta 16 valtuutettua kirjoitti valtuuston kysymyksen kaupunginhallitukselle, jossa vaaditaan vastausta seuraavaan kokoukseen mennessä kaavoituksen parantamiseksi tehtävistä toimenpiteistä.