Huutoniemen, Asevelikylän, Purolan, Teeriniemen ja osin Melaniemen alakoululaisten koulureiteistä on kyse. Kuulun siihen paluumuuttajien sakkiin joka 1980-luvun lopussa asuinpaikkaansa valitessaan teki sen juuri päiväkoti ja koulupalveluiden pohjalta.

Kakkosluokalle saakka oli turvallinen kulkuyhteys sekä päiväkotiin että erityisesti kouluun. Siirtyminen Teeriniemen koulusta Huutoniemelle oli turvallinen, vain yksi tie ylitettävänä ja tutuksi tullut porukka siirtyi isoon kouluun yhdessä. Samoin tehneitä on paljon.

Variskan yläkoulu valmistui aikana jolloin lapsista vanhimman piti siirtyä yläasteelle. Vaihtoehtona oli joko Onkilahti tai Variska. Aina oli siirrytty Onkilahteen ja kova kamppailu käytiin siitä ketkä siirtyvät Variskalle ja ketkä jatkavat tuttuja reittejä. Jako tehtiin, hiukan purnattiin, mutta siitä selvittiin ja kaikki saivat koulunsa käytyä. Oli kyse jo isoista lapsista.

Yhtenä ratkaisuna alueen koulureiteille voisi olla se, että ne syksyn kuudesluokkalaiset siirtyisivät Huutoniemen koulusta Nummen kouluun, jotka jatkavat sitten aikanaan Variskalle. Aloitettaisiin poikkeuksellisesti siirrot uusille koulureiteille vanhimmasta päästä ja jätettäisiin koulujen pienimmät rauhaan. Kouluvuosien alkuhetket ovat kuitenkin merkityksellisiä tuleville vuosille – koulumatkojen turvallisuus, kaverit, tuttu ympäristö rauhoittaa koulunkäyntiä ja antaa vanhemmille mielenrauhaa.

Joka tapauksessa kulkureitti, pyörätie pitäisi tehdä pellon poikki Teeriniemeltä Ristinummelle ja liittää se pyörätiehen joka kulkee Nummen koulun sivu. Tuleva Välitie joka johtaa liikennettä Yhdystieltä Melaniemen, Teeriniemen, Purolan kautta aina Kivihakaan saakka, tulee olemaan vilkas ja siksi se vaatii Teeriniemen kohdalla kevyenliikenteen alikulkua.

Väestön kasvu, lasten määrät ovat alueellisesti tiedossa, mutta jostain syystä tätä tietoa ei osata yhdistää alueiden palveluiden suunnitteluun. Päivähoidon ruuhkautuminen kertoo kasvavista lapsimääristä ja antaa eväät myös muuhun ennakointiin.

Koulupiirien jako vaikuttaa myös esikoululaisten esikoulupaikkoihin. Siirrytään säädöksiin jossa esikoulun alueen määrääkin koulurajat eikä tutuksi tullut päiväkoti enää käy esikoulupaikaksi.  Syntyy hulluja tilanteita jossa sisarukset joudutaan erottamaan eri hoitopaikkoihin tuon säännöksen vuoksi.

Pitää turvata riittävä siirtymäaika muutokselle, jotta vältytään lapsen ja perheen edun vastaisilta epäinhimillisiltä ratkaisuilta. Päivähoitopaikkoja jaettaessa on jatkossa huomioitava, että ne kulkevat samoissa rajoissa kuin koulupiiritkin.

Harri Moisio
Kaupunginvaltuutettu (vas)