Kunnat.net kirjoittaa maahanmuuttajien kotoutuksesta seuraavaa: ”Kotouttamisen tarkoitus on tarjota maahanmuuttajalle mahdollisimman pian maahantulon jälkeen mahdollisuus hankkia suomalaisen yhteiskunnan aktiivisen ja tasavertaisen jäsenen tarvitsemat valmiudet. Kotouttamisen tavoitteena tulee olla maahanmuuttajan oman aktiivisuuden edistäminen. Onnistuneessa kotoutumisessa maahanmuuttaja saavuttaa muun väestön kanssa tasavertaisen aseman yhteiskunnassa niin oikeuksien kuin velvollisuuksienkin osalta. Kotoutumisen tärkein edellytys on kielitaito. Kotouttamistoimenpiteiden tulee lähteä maahanmuuttajan omista tarpeista ja perehdyttää tarvittaessa myös arkielämän taitoihin.”

Vuoden 2008 alusta kotouttaminen on siirtynyt sisäasianministeriön tehtäviin. Tavoite on edelleen sama mitä tuossa yllä kerrotaan. Kielen oppiminen on aivan keskeinen tekijä,  työikäisten työllistyminen on toinen ja lasten saattaminen oppimisen tielle kolmas.

Jokaisella maahanmuuttajalla on oikeus kotouttamissuunnitelmaan – siinä sovitaan tavoitteet, palvelun ja tuen tarve. Yleensä kotoutumissuunnitelma on voimassa kolme vuotta, mutta sitä voidaan jatkaa enintään kahdella vuodella mm. luku- ja kirjoitustaidon tai peruskoulun oppimäärän hankkimista varten. Lisäksi ikä, vamma, sairaus tai lastensuojelutoimenpide, äitiys- tai isyysvapaa antaa oikeuden pidennykseen. Lopullisen päätöksen neuvottelujen jälkeen pidennyksestä tekee työvoimatoimisto.

Kotouttamisvaiheessa valtio on maksajan roolissa ja kunta toteuttajana. Tämä kolmen vuoden ja ehkä pidennetty kotouttamisvaihe on aivan oleellinen varsinaisen onnistuneen kotoutumisen kannalta. Aiheellista on kysyä onko Vaasassa tehty kaikki oikeesti hyvin onnistuneen kotoutuksen kannalta?

Vaasan kaupungin kotouttamisohjelma näyttää olevan vuodelta 2000 – vuonna 2005 Maahanmuuttajaneuvosto on päättänyt sen päivittämisestä ja lausuntoja on pyydetty eri tahoilta. Pitkä näyttää prosessi olevan kun lausuntoja annetaan vielä 2008, joten päivitys vain jatkuu.

Tarkastuslautakunta raportissaan (2005) kehotti ohjelman nopeaa päivittämiseen. Yhtenä havaintona todettiin: ”Eri toimijoiden työnjakoa ei ole kokonaisvaltaisesti juurikaan mietitty. Maahanmuuttajien systemaattinen ohjaus palveluihin ja koulutukseen on syytä saattaa kuntoon mahdollisimman pian.”

Kiintiöpakolaisten määrän nostaminen 20:lla paikalla on nostattanut myrskyn vesilasissa ja puolivillaiset ja jopa rasistiset ajatukset sinkoilevat valtuustoehdokkaiden ja joidenkin kansalaisten suusta. Kun maailma tähän nyt kaatuisi.

Sanotaan, että kaikkien punatukkaisten historialliset juuret löytyvät Skotlannista, kaikista Pohjoismaista löytyy meidän sukujuuria,  saati sitten syvältä  äiti-Venäjän helmoista. Meitä suomalaisia löytyy vastaavasti huikeat määrät Ruotsista, Amerikan mantereelta, Australiasta ja vähitellen myös Aasian eri kolkista. Näin me liikutaan kuka mistäkin syystä.

Jos ihminen joutuu oman henkensä uhalla poistumaan kotimaastaan, omasta elinpiiristään, en hetkeäkään epäile heidän auttamistaan. Kun ihmiset näin joutuvat tekemään, pitäisi muualta nousta Rauhan aallot. Sodan vastaiset toimet ja Rauhan puolesta puhuminen saattaa olla parasta pakolaispolitiikkaa. Inhimillisesti se tarkoittaa hädässä olevien auttamista käytettävissä olevin keinoin.

Maahanmuuttajien asettumista Suomeen ja Vaasaan edesauttaa meidän oma toiminta ja suhtautuminen. Ihmisiä tulee muualta monesta syystä, kuka pakon sanelemana, kuka koulutuksen perässä ja yhä enemmän työn perässä. Jotta tulevaisuuden rattaat pyörisivät on meidän tehostettava kaikkien näiden ryhmien kotoutumista Vaasaan.

Eri tavoin pakolaisina tulleiden osalta on toimivia periaatteita, joskin paljon parannettavaa. Työperäisen maahanmuuttajaväen osalta on vielä paljon tehtävää – miten kokonaiset perheet voisivat asettua tänne? Koulutuksessa on paljon ulkomailta tulleita opiskelijoita – onko meillä kiinnostusta kiinnittää heitä tänne, vai päästämmekö korkeasti koulutettua väkeä karkaamaan täältä pois?

Näihin seikkoihin vaikuttaa kaikki se asenteellisuus, joka liittyy maahanmuuttajiin, olivat he sitten pakolaisia tai työperäisiä maahanmuuttajia tai maailmalta tulleita opiskelijoita.

KÄYTY KESKUSTELU:

näppy kysyy: Hyvä kun olet heikompien puolella tällä kertaa, olethan sinä kiitettävästi ollut myös parempiosaistenkin puolella ( Rabbe).
Ehdokas vastaa: RG-linen viimeinen ratkaisu oli sellainen jolla turvattiin linjan toiminta. Toisenlainen päätös olisi RG:n kaatanut ja vähintään 2,4 miljoonan euron lasku olisi kopsahtanut vaasalaisten veronmaksajien maksettavaksi plus seurannaisvaikutukset. Tämä takaussitoumus oli tehty jo edellisen valtuuston päätöksellä syksyllä 2004(silloin itse olin vasta ehdolla valtuustoon). Ratkaisussa 2007 oltiin sen päätöksen orjia eikä vaihtoehtoja kauheasti ollut. Tiedän, että minulla oli näppini pelissä asian (kompromissin) saavuttamisessa. Senkin ratkaisun edessä voin seistä koska vaan kenen tahansa kanssa nokikkain. Onpa paatti nyt ainakin vuodenpäivät sen jälkeen tuossa seilannut ja velvoitteet on hoidettu. Koko jutussa on hirveästi jeesustelijoita, jotka eivät tiedä koko jutusta muuta kuin pintastoorin.
VIC20 kysyy: Kyllähän jokaisen Karl Marxin oppeja lukenee pitäisi tietää, että tavoite on yksi asia ja toinen asia se, mitä oikeasti toteutuu, kun tavoitteeseen pyritään. Esim. Vaasan kohdalla tavoitteesta on jääty kauaksi, kun katsoo pakolaisten työttömyyslukuja. Ongelmaa ei kuitenkaa yritetä korjata vaan hankitaan lisää pakolaisia, joitten kohtalo on päätyä samaan ahdinkoon. Mutta tekeehän Vaasa tällä "ruhtinaalliset" voitot ja kunnallispolitiikoilla on enemmän pelimerkkejä, joilla leikkiä Jumalaa. Tai ainakin tuntea itsensä pirun tärkeäksi. Niin ja saahan varmasti vasemmistoliittokin näistä tulijoista muutaman äänestäjän ja jopa ehkokkaan. Ajatukselta ei voi välttyä kun katselee listojanne. :)
Ehdokas vastaa: Tuohon nyt ei tarvita edes Marxia :) Kritiikkini pieni piikki oli ohuesti osoitettu kotouttamisesta vastaaviin tahoihin. Erityisesti taloushallinnolle, joka on asettanut tulostavoitteen tälle toiminnalle. Toivoisin, että tämä "myrsky" sysäisi liikkeelle osaajat, eli ulkomaalaistoimiston johdon, jotta se ryhtyisi kokoamaan sellaista kotouttamisohjelmaa, jossa uudet (miksei myös vanhat)maahanmuuttajat saavat sellaiset valmiudet, että selviävät tuon asetetun tavoitteen mukaiseen elämään. Työn ja harrastusten kautta olen itse - toki epävirallisesti - ollut auttamassa muutaman kotoutumista. Heistä on tullut hyviä ystäviä, he ovat pääasiassa veronmaksajia siinä kuin minäkin, heilläkin on oikeus olla vaikuttamassa vaikka meidän tai jonkun muun puolueen listoilla. He ovat jo vaasalaisia.
Jaajaa kysyy: Näinkö Harri asiat hoidetaan että asetutaan aina sen puolelle mikä ns. kannattaa oma etua?! Rg-Linessa oltiin ensin vastaan, ja sitten oltiinkin puolesta. Väität että ei ollut muuta vaihtoehtoa, kyllä jokaisessa asiassa voi olla oma mielipide. Ja ei varmasti maailma nyt kaadukaan kun Vaasaan tulee pakolaisia lisää. Vasemmistoliiton linja taitaakin olla tämä:Ollako vai eikö olla? Tai pikemminkin soudetaan ja huovataan?
Ehdokas vastaa: Minä nyt en tiedä mikä on minun etuni näissä kummassakaan jutussa, jos sitä haet? Toivottavasti jaksat nähdä eri ratkaisujen vaiheet, mistä missäkin vaiheessa oli kyse, silloin voit varmaankin ymmärtää myös äänestysten merkityksen ja lopputuloksen. Kuten sanoin, laiva nyt ainakin kulkee eivätkä kuntalaiset ainakaan vielä ole joutuneet maksumiehiksi. Poliittinen päätöksenteko nyt vaan ei ole musta valkoista tai joko tai, vaan pikemminkin sekä että. Siinä pelissä pitää olla mukana jos haluaa asioihin vaikuttaa. Edelleen sanojeni ja ratkaisujeni takana seison ja jokaisessa jutussa on perusteltu sisältö. Niistä kyllä olen valmis nenätysten juttelemaan kenen kanssa tahansa. Loukkaavaa tietty on se, että joku ajattelee, että oma etu sanelisi ratkaisujen sisällön. Toki loukata saa jos joku niin haluaa.
Paul Porko kysyy: Hei ! Siis aina vaan maahanmuuttoasiaa ! Kysymys onkin sinulle ! Uskotko todella että yksittäinen ihminen pystyy paljokaan tekemään tämän ongelman tarkaisussa ! Sama koskee meidän pientä Vaasaamme ! Emme me yksiöinä eikä Vaasa pienenä kuntayhteisönä kykene millään mahdottumuuksiin ! Minusta koko asia on valitettavasti koko maailman asia ja ratkaistava globaalisti ! Pääsääntöisesti niin että ongelmat ratkaistaisiin paikan päällä ! Ei se voi mennä näin ei millään logiikalla ! Vastaa nyt uskotko itsekään tällaiseen systeemiin rehellisesti sanottuna !
Ehdokas vastaa: Kyllä sinun esittämäsi ajatusmalli tai näkökulma asian ratkaisemiseksi on oikea. Siksi kirjoitin tuosta Rauhantyöstä, jotta maailma voisi elää ilman sotia. Siitä itse asiassa puhutaan aivan liian vähän näinä aikoina. Ongelmat pitäisi ratkaista todellakin paikan päällä ja kyllähän sitäkin työtä tehdään - keinot vaan näissä on niin vähäiset. Yksittäinen ihminen voi ratkaista vain toisten yksittäisten ihmisten ongelmia - tai yrittää ratkaista - oli kyseessä maahanmuuttaja tai kuka tahansa apua tarvitseva. Maahanmuuttajien osalta olen varma, että meidän ulkomaalaistoimiston väki osaa ja tietää kuinka kotouttamista voisi tehdä tehokkaammin ja sen tiimin työlle meidän pitäisi antaa sen tarvitsemat resurssit kotouttamisen vaativien tavoitteiden toteuttamiseksi. Me yksittäiset ihmiset voidaan vaikuttaa yleiseen ilmapiiriin, siinä jokaisen asenteella on merkitystä.
Paul Porko kysyy: Lisäkannanottona ensimmäiseen kyselyyni ! Rauhantyö on myös mielestäni tärkein lähtökohta ! Eri asia on sitten millä lailla sitä toteutetaan ! Itse kuulun vapaa ajattelijoihin periaatteellisesti ja olisi ahdistavaa pidättäytyä suljetussa perhekäsitteessä perinteisen ajattelun mukaan ! Voin kuitenkin aistia vaaratekijöitä jos yhteisöt ja henkilöt kokevat vakiintuneet olosuhteet ja arvot uhatuiksi ! Alue on herkkä mutta oikein ohjattuna ja ajalteltuna ja oikein toimiessa on varmasti riksstuttavaa kohdata eri laiset kulttuurit ! Kysymys onkin että oletko näitä vaaratekijöitä ym hahmottanut tässä kysymyksessä ! Ja mitä keinoja olisi mielstäsi käytettävissä ?
Ehdokas vastaa: Kysymys on siis rasismin ennaltaehkäisystä. Olin useamman vuoden pakolaisten vastaanottokeskuksen työntekijöiden työnohjaajana ja niinä aikoina usein keskusteltiin myös tästä teemasta. Aika iso merkitys on suvaitsevaisuudella ja toinen toisensa kunnioittamisella - koskee kaikkia ihmisryhmä. Toisen kulttuurin ymmärtäminen antaa tilaa myös oman kulttuurin puolustamiselle - erilaisuuden hyväksyminen voi vahvistaa myös oman arvon tuntoa. Silti tässä kulttuurissa pitää elää näiden normien ja moraalin mukaisesti, jotka usein on myös lain kirjaimiksi merkattu. Ihmisoikeudet ulottuvat koskemattomuuteen, tasa-arvoon, naisten ja lasten oikeuksien turvaamiseen myös henkilökohtaisella tasolla. Se mikä täällä on oikein mikä väärin koskee kaikkia. Uskon ymmärtäväni vaarat ja uhat ja ymmärtäväni myös sen, että epävarmoissa olosuhteissa ihan tavalliset suvaitsevaiset ihmiset näkevät uhan kaikessa vieraassa ja erilaisessa.
Seija kysyy: Aivan ok pakolaiset, mutta miten ihmeessä esim Thaimaasta, jonne varakkaat suomalaiset tekevät luksusmatkoja, tarvitsee tulla tänne pakolaisia. Eikö siellä ole aivan turvallista asua ja elää kun sinne täältäkin on turvallista matkustaa? Pakolaismaihin tulisi ehdottomasti lopettaa huvimatkailu ja suunnata rahat, aika ja tarmo rauhantyöhön.
Ehdokas vastaa: Useimmat ovat tainneet tulla avioliiton kautta tai töihin tänne - kuka milläkin tavalla. Sukulaisia on saattanut tulla perässä, osa saattaa olla myös opiskelemassa täällä. Yhtä lailla täältä saattaa mennä suomalaisia asumaan ja töihin Thaimaahan. Tämä on enemmän sitä vapaata liikkumista jota ei missään pidetä mitenkään ongelmana - ainakaan vielä.
Thinker kysyy: Olisin äänestänyt sinua mutta kun luin jutun Niko Linsan www.syrjityt.fi -sivuilta niin jätän äänestämättä.
Ehdokas vastaa: En kerjää, mutta tarkenna - tietääkseni minulla ei ole ollut mitään mahdollisuuksia tai valtaa puuttua tai osallistua hänen asiansa selvittelyyn.