torstai, 12. tammikuu 2012

Pidetään koiratarha paikallaan

Vaasan kaupunki on laiminlyönyt oman velvoitteensa koiratarha Kulkuria kohtaan.

Pyydettäessä selvitystä nykyisestä sopimuksesta kaupungin ja koiratarhan välillä, saatiin sellainen maanantain 9.1. kaupunginhallituksen kokouksessa.

Sopimus kaupungin ja koiratarhan yrittäjän kanssa on laadittu vuonna 1998.

Epäselväksi jäi koska ja kuinka sopimus on siirtynyt nykyisille yrittäjille. Joka tapauksessa on tulkittava, että tuolloin laadittu sopimus on edelleen voimassa.

Sopimuksen ovat allekirjoittaneet silloinen ympäristölautakunnan puheenjohtaja Kristina Stenman, ympäristötoimen johtaja Seppo Ylimannila sekä yrittäjä Helena Kanerva.

Sopimus eläinsuojelulain mukaisen velvoitteen hoitamiseksi pitää sisällään yrittäjän vastuun toiminnan asianmukaisesta hoitamisesta, eläimen omistajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä kaupungin sitoutumisesta toiminnan ylläpitoon.

Sopimuksessa todetaan, että Vaasan ympäristökeskuksella on oikeus valvoa tarhanpitäjän toimintaa ja suorittaa tarpeelliseksi katsomiaan tarkastuksia tarhalla.

Tarhanpitäjää velvoitetaan huolehtimaan eläinten pitopaikan tarkoituksenmukaisesta kunnosta ja eläinten riittävästä ravinnosta. Hänen on myös turvattava lajin mukainen hoito.

Sopimuksen kohta 7 pysäytti miettimään kaupungin vastuuta. Siinä todetaan: "Kaupunki rakentaa ja kunnostaa tarha-alueelle kustannuksellaan talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden pienten löytöeläinten säilytykseen tarkoitetut lajin mukaiset tilat. Kaupungin hankkimat säilytyskopit ovat kaupungin omaisuutta, jotka kaupunki saa viedä pois sopimuksen päättyessä".

 

Vuositolkulla on koiratarhan kehnoa tilaa kummasteltu ja verrattu ties millaiseen itänaapurin takapajulaan. Ympäristökeskuksen oikeus ja velvollisuus on tarkastaa tällaisten toimitilojen asianmukainen kunto.

Toimiin olisi pitänyt ryhtyä ajat sitten.

Nyt on otettava lusikka kauniisti käteen ja ryhdyttävä pikaisiin toimiin.

Koiratarhan nykyinen paikka on laitettava välittömästi asialliseen kuntoon ja uudistettava kehnossa kunnossa olevat rakennukset ja rakenteet. Lämpimät ja vessalliset toimitilat voidaan järjestää työmaaparakista.

Eläimiä varten kaupungin tulee rakentaa asianmukaiset ja lajin mukaiset uudistilat - osaavia tekijöitä löytyy omasta takaa.

Kohteen kunnostaminen voi olla myös yksi työllistämiskohde. Alueen ehostamiseen voitaisiin valjastaa Jupiterin kautta työprikaati toteuttamaan hanke.

Nykyinen koiratarha on ollut paikallaan jo niin pitkään, että sen kanssa voidaan elää. Ympärille ei rakenneta asumista ja paremmin hoidettu alue ja rakennuskanta voi vähentää nykyisiäkin meluhaittoja.

Samalla olisi mahdollista miettiä tarhan ympärillä olevaa aluetta. Voisiko sen siistiä ja aidata ja voisiko se olla vaikka muidenkin koiraihmisten käytössä.

 

Kommentit

Tämän blogin kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.

Ladataan...