<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

Kaupunginjohtaja Lumio valittaa budjettikokouksen puuttumista epäolennaisuuksiin ja kokouksen pitkittymistä ja venymistä (Pohjalainen 30.11-05). Silti hän esittelijänä oli jo ladannut kokoukselle ”epäolennaisuuksien” miinoja, jotka olisi voinut hoitaa valistuneemman valmistelun hienotunteisuudella.

 

Yksi miinoista oli tietty kysymys valtuuston kokousten televisioinneista. Turha poru, joka olisi ennen  KHn äänestyspäätöstä käydyn keskustelun pohjalta pitänyt osata korjata.

Paikallisten ”siltarumpujen” jättäminen budjettikirjaan ärsyttämään ja antamaan mahdollisuuden poliittiseen pelaamiseen ja pinnojen keruuseen on turhaa. Kaikki tiesivät, että Botniahallin vuorojen osto ja muutaman ”donan” lisääminen tulee esille. Samoin veteraanien hampaat ja silmälasit ovat jokavuotisia esityksiä – tarpeen olisi voinut kartoittaa jo valmistelussa. Lisäksi vapaa-aikatoimen kunnossapidon traktorin kanssa leikittely KHssa kertoi, että se tullaan hoitamaan valtuuston suurella estradilla. Tämäkin selkeän tarpeen olisi voinut hoitaa siististi jo valmistelussa. Näiden sinällään pienten asioiden tarkoitus onkin ilmeisesti jäädä valmistelussa ja kaupunginhallituksen käsittelyssä roikkumaan, ehkä isot ja olennaiset asiat jäävät näiden taakse ja huomaamatta.

 

Koulujen määrärahaleikkauksissa oli juuri käydä näin. Kukaan KHn edustajista ei osannut käsittelyn yhteydessä siinä numerovyyhdissä ja asioiden käsittelyn turbovauhdissa nähdä tehtyjen leikkausten merkitystä. Sitä ei meille kertoneet valmistelevat virkamiehet eivätkä vastaavan hallintokunnan edustajat.  

Budjetin valmisteluun liittyen päätti KH 13.6 omana kohtanaan (toki äänestäen) mm. ”Talousarvioesityksen yhteydessä hallintokunnat antavat selvityksen säästöjen aiheuttamista seurauksista.” Demokratiassa myös äänestyspäätöstä pitää noudattaa. Yksikään hallintokunta ei tällaista selvitystä budjetin käsittelyyn antanut!  Vasta opettajien ja vanhempien kapina avasi totuuden.

 

Vaasa-lisän käsittely jo siitä lähtien miten Axell´in tekemään  aloitteeseen KH aikoinaan vastasi ja miten valtuusto on asiaa halunnut selvitettävän ennen päätöksentekoa on jäänyt tekemättä. Hallintokunta ei asiaa ollut valmistellut, joten ainut vaihtoehto oli nyt saattaa se todelliseen valmisteluun, jotta asiasta voidaan tehdä asianmukaiset päätökset.

 

Lumio kaipaa valtuustokulttuurin tehostamista – hyvä, mutta ellei valmistelukulttuuri muutu on turha odottaa muutosta. Tässäkin asiat lähtevät urilleen perustasta. Jos valmistelu on monipuolista ja kattavaa – virkamiesten ja luottamushenkilöiden vuoropuheluun perustuvaa ja todelliset tarpeet huomioivaa – käsittely valtuustossa on helppoa ja joustavaa.

 

Kaupungin päätöksenteon perustaksi voisi sopia ns. hallituksen poliittinen ohjelma, jossa puolueet yhdessä määrittäisivät toiminnan tasot ja tavoitteet. Luotaisiin sisältö johon haetaan resurssit eikä niin, että annetaan resurssit joihin yritetään luoda sisältö.

 

 

Harri Moisio (vas.)

Kaupunginvaltuutettu

KHn jäsen